Vi är en del av utvecklingen

Vi ser till att människor kan ta sig till jobbet och till sina fritidsaktiviteter och att företag kan få avsättning för sina varor och tjänster – vi är en stark del i att skapa ett bättre samhälle för alla.

Vi lägger grunden för en hållbar energiförsörjning, framtidens industrier och en hållbar infrastruktur.

Vi gör det för att vi tror på norra Sverige.

 

Vägar

Vägar

Infrastruktur i form av vägar är en avgörande förutsättning för att människor, städer och länder ska kunna knytas samman. I CWN har vi kunskapen och erfarenheten att kunna åta oss komplexa och stora vägprojekt i form av under- general- eller totalentreprenader. Genom att välja en helhetslösning får du som beställare ett kostnadseffektivt och väl utfört resultat. Genom våra samarbetspartners erbjuder vi även vägunderhåll och snöröjning för att ytterligare komplettera vårt erbjudande när det gäller vägar och infrastruktur.

Mark/Anläggning

Mark/Anläggning

Alla större eller mindre projekt börjar med någon form av markentreprenad; oavsett om det ska byggas ett bostadshus eller ett stort industrikomplex. Vi ser till att all erforderlig infrastruktur - som vägar, VA, el, fiber - finns på plats när du ska börja bygga.

Vindkraft

Vindkraft

Vindkraft växer i betydelse och har under de senaste åren ökat andelen av energiproduktion i Sverige. Särskilt i norra Sverige är det attraktivt att bygga vindkraftsparker då placeringen inte stör på samma sätt som i mer tätbebyggda områden. Vi har erfarenhet från stora vindkraftsprojekt, bland annat i Dragaliden, Gabrielsberget och i Markbygden. Den kompetens vi byggt upp har resulterat i en organisation som möter de krav som ställs.

Mätteknik

Mätteknik

Vi översätter digitala ritningar till verklighetens förutsättningar, både i våra egna projekt men även till övriga kunder. Vi utför från de enklaste mätningarna till de mest avancerade 3D-mätningarna - allt beroende på uppdragets art och förutsättningar.