Hållbarhet

För oss i CWN är människan det viktigaste; våra medarbetare, våra kunder och det omgivande samhället. Arbetet med att bidra till hållbara villkor för människan börjar i vår egen verksamhet. Det innebär att vi alltid gör klimatsäkrade val, vi ser till att säkerheten och arbetsmiljön går först, vi har en ekonomiskt sund verksamhet.

 

Medarbetaren i centrum

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som arbetar hos oss. Vi vill bygga ett inkluderande företag som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, mångfald, jämställdhet, ett gott ledarskap och en säker arbetsmiljö – för att på så sätt kunna erbjuda branschens bästa arbetsplats.

 

Hälsa och arbetsmiljö

Våra arbetsplatser måste vara trygga och säkra. Arbetsglädje och välbefinnande är viktiga faktorer för att kunna göra ett bra jobb. Minst lika viktig är balansen mellan arbete och fritid. Vi tar hellre semester än att till varje pris jobba under sommarmånaderna.

 

Möjlighet att utvecklas

Alla ska kunna utvecklas i vårt företag. Vi är extra måna om att utveckla våra medarbetare inom områden som stärker vår förmåga att arbeta hållbart, så som ledarskap, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och etik. För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska kunna utvecklas mot personliga mål, det som gör att jobbet blir roligare och att man kan känna att jobbet ger något tillbaka.

 

Ett inkluderande och jämställt företag

I CWN arbetar vi aktivt för att vårt företag ska vara inkluderande, jämställt och spegla samhället. Våra medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter och vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning och diskriminering. Vi står upp för varandra och varandras rättigheter.

 

Klimat och miljö

Vår påverkan på klimat och miljö ska vara så liten som möjligt. Vi ska alltid välja att göra saker lite klimatsmartare. Och vi ska påverka våra kunder och leverantörer att gå ett steg längre i miljö- och klimatpåverkande verksamheter.

 

En del av samhället

I CWN tänker vi så här: vi påverkar och påverkas av samhället – därför ska vi alltid se till att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi ska skapa möjligheter för unga att få sommarjobb och utvecklas inom sina fritidsaktiviteter. Vi ska bidra med mervärden till samhället.